Facebook

Sözlük

proposed

adjective

Türkçe'si önerilen
Tür adjective
Örnek Cümle
The Secretary General said that the new plan the Russians had proposed was, in many respects, the same as the one that had been rejected earlier.
Genel Sekreter, Sovyetlerin önerdiği yeni planın, birçok bakımdan, daha önce reddedilenle aynı olduğunu söyledi.

Alternatif öneriler:

propprop up