Facebook

Sözlük

proposed

adjective

Türkçe'si önerilen
Tür adjective
Örnek Cümle
I would like to make it absolutely clear at the outset that I do not approve of the measures proposed by the consulting firm.
Başta şunu kesinlikle belirtmek isterim ki danışmanlık şirketinin önermiş olduğu önlemleri onaylamıyorum.

Alternatif öneriler:

propprop up