Sözlük

proposed

adjective

Türkçe'si önerilen
Tür adjective
Örnek Cümle
Japan’s Prime Minister, Yoshiro Mori has warned Japanese researchers to avoid a proposed international project to clone humans.
Japonya Başbakanı Yoshiro Mori, insanları klonlamak için teklif edilmiş olan uluslar arası bir projeden uzak durmaları konusunda Japon araştırmacıları uyarmıştır.

Alternatif öneriler:

propprop up