Facebook

Sözlük

prose

noun

Türkçe'sidüz yazı
Türnoun
Örnek Cümle
Such a definition, however, needs some elaboration, for a collection of words thrown together, a more setting down of haphazard conversation, for instance, is not usually considered prose.
Ancak böyle bir tanımın biraz geliştirilmesi gerekir, çünkü söz gelimi bir araya getirilmiş bir küme sözcük, rastgele bir konuş­manın yalnızca yazılması genellikle düz yazı olarak düşünülmemektedir.

Alternatif öneriler:

prosecuteprosecutionprosecutor