Facebook

Sözlük

protect

verb

Türkçe'si korumak
Tür verb
Örnek Cümle
The size of the arms trade is difficult to estimate because governments often protect this information for security reasons.
Silah ticaretinin boyutunu tahmin etmek zordur çünkü hükumetler güvenlik sebeplerinden dolayı bu bilgiyi çoğunlukla korur.