Facebook

Sözlük

protection

noun

Türkçe'sikoruma
Türnoun
Örnek Cümle
All fire protection systems should be inspected at least once a year.
Tüm yangın koruma sistemleri en az yılda bir kez kontrol edilmelidir.

Alternatif öneriler:

protectionismprotectionist