Facebook

Sözlük

protection

noun

Türkçe'sikoruma
Türnoun

Alternatif öneriler:

protectionismprotectionist