Facebook

Sözlük

protective

adjective

Türkçe'si koruyucu
Tür adjective
Örnek Cümle
For example, the protective tariff eliminates foreign competition.
Vergilendirmenin ikinci bir amacı düzenleme ya da denetim olabilir.