Facebook

Sözlük

protective

adjective

Türkçe'sikoruyucu
Türadjective
Örnek Cümle
For example, the protective tariff eliminates foreign competition.
Vergilendirmenin ikinci bir amacı düzenleme ya da denetim olabilir.

Alternatif öneriler:

overprotectiveprotectively