Facebook

Sözlük

protein

noun

Türkçe'si protein
Tür noun
Örnek Cümle
Recent studies have shown that almost all chemical reactions that take place in living organisms are catalysed by protein molecules.
Son araştırmalar , canlılarda oluşan kimyasal tepkimelerin hemen hemen tümünün, protein molekülleri tarafından katalizlediğini göstermiştir.