Facebook

Sözlük

protein

noun

Türkçe'si protein
Tür noun
Örnek Cümle
One of the outstanding features of soya beans as a food source for humans and livestock is their rich protein content.
Soya fasulyesinin, insanlar ve besi hayvanları için yiyecek kaynağı olarak önemli özelliklerinden biri zengin protein içeriğidir.