Facebook

Sözlük

protracted

adjective

Türkçe'siuzayıp giden
Türadjective

Alternatif öneriler:

protrudeprotrusion