Facebook

Sözlük

provide

verb

Türkçe'sisağlamak,temin etmek
Türverb
Örnek Cümle
Every country puts lot more effort to bring about new and meaningful changes to the education sector to provide better and state of the art education to their young generation.
Her ülke, genç kuşaklarına daha iyi ve en gelişkin eğitimi sağlamak için eğitim sektörüne yeni ve anlamlı değişikliklere sebep olacak daha fazla çaba sarf etmektedir.