Facebook

Sözlük

provide

verb

Türkçe'sisağlamak,temin etmek
Türverb
Örnek Cümle
Large businesses have to provide health insurance for seasonal employees.
Büyük iş yerleri mevsimsel işçiler için sağlık sigortası sağlamak zorundadır.