Facebook

Sözlük

psychological

adjective

Türkçe'si psikolojik,ruhsal
Tür adjective
Örnek Cümle
It is a well known fact that addiction is a psychological issue that affects the control over personal activities and social behaviour.
Bağımlılığın, kişisel faaliyetler ve sosyal davranışlar üzerindeki kontrolünü etkileyen psikolojik bir sorun olduğu bilinen bir gerçektir.