Facebook

Sözlük

psychological

adjective

Türkçe'sipsikolojik,ruhsal
Türadjective
Örnek Cümle
Memory could be the psychological pastime of recalling info that you might have realized or skilled.
Hafıza, sizin farkına varmış ya da beceri göstermiş olabildiğiniz bilgileri hatırlatmanın psikolojik bir uğraşı olabilir.

Alternatif öneriler:

psychologicallypsychologist