Facebook

Sözlük

psychotherapy

noun

Türkçe'si psikoterapi
Tür noun
Örnek Cümle
Within the past ten years a greater number of psychiatrists, especially the younger ones, have used psychotherapy in the treatment of schizophrenia.
Son on yıl içinde daha fazla sayıda psikiyatr, özellikle daha genç olanlar, şizofreninin tedavisinde psikoterapi kullandı.