Facebook

Sözlük

public

adjective

Türkçe'si umumi,ortak
Tür adjective
Örnek Cümle
Temples were the most important public buildings in ancient Greece because religion was a central part of daily life.
Tapınaklar Antik Yunanistan'da en önemli kamu binalarıdır, çünkü din günlük hayatın merkezi kısmıdır.

noun

Türkçe'si halk,kamu
Tür noun
Örnek Cümle
In the past, many writers enhanced their repute by travelling and lecturing on a variety of public issues.
Geçmişte pek çok yazar seyahat ederek ve çeşitli toplumsal konularda konferanslar vererek şöhretini artırmıştır.