Facebook

Sözlük

public

adjective

Türkçe'siumumi,ortak
Türadjective
Örnek Cümle
In the past, many writers enhanced their repute by travelling and lecturing on a variety of public issues.
Geçmişte pek çok yazar seyahat ederek ve çeşitli toplumsal konularda konferanslar vererek şöhretini artırmıştır.

noun

Türkçe'sihalk,kamu
Türnoun
Örnek Cümle
The priority for the new Belgian government which is a previously untried coalition of Liberals, Socialists and Greens, is to bring public expenditure under control.
Liberaller, Sosyalistler ve Yeşiller’in daha önce denenmemiş bir koalisyonu olan yeni Belçika hükümetinin önceliği, kamu harcamalarını denetim altına almaktır.