Facebook

Sözlük

publisher

noun

Türkçe'si yayıncı
Tür noun
Örnek Cümle
It is the publisher of statistical data and reports.
Sayısal veri ve raporları burası yayınlar.