Facebook

Sözlük

publishing

noun

Türkçe'si yayıncılık
Tür noun
Örnek Cümle
From the 1960s onwards, there has been an increasing interest in the West in books written by and about women, and several publishing firms have been set up to meet this interest.
1960’lardan itibaren Batı’da, kadınlar tarafından ve kadınlar hakkında yazılan kitaplara giderek artan bir ilgi olmuş ve bu ilgiyi karşılamak için birçok yayın şirketi kurulmuştur.