Facebook

Sözlük

purchase

verb

Türkçe'si satın almak
Tür verb
Örnek Cümle
Turkey intended to purchase large supplies of wheat from the United States.
Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinden, geniş ölçüde buğday almaya niyetlendi.

noun

Türkçe'si satın alma
Tür noun
Örnek Cümle
The boys, on the other hand, purchase computer games or gadgets.
Öte yandan erkekler bilgisayar oyunları yada aletler satın alır.