Facebook

Sözlük

purchase

verb

Türkçe'sisatın almak
Türverb
Örnek Cümle
There are some people who purchase paintings as an investment while there are some who purchase them for acute.
Tablolar dekor için satın alanlar varken, yatırım olarak satın alan bazı insanlar var.

noun

Türkçe'sisatın alma
Türnoun
Örnek Cümle
Turkey intended to purchase large supplies of wheat from the United States.
Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinden, geniş ölçüde buğday almaya niyetlendi.

Alternatif öneriler:

purchaserpurchasing