Facebook

Sözlük

purchase

verb

Türkçe'sisatın almak
Türverb
Örnek Cümle
The boys, on the other hand, purchase computer games or gadgets.
Öte yandan erkekler bilgisayar oyunları yada aletler satın alır.

noun

Türkçe'sisatın alma
Türnoun
Örnek Cümle
Turkey intended to purchase large supplies of wheat from the United States.
Türkiye Amerika Birleşik Devletlerinden, geniş ölçüde buğday almaya niyetlendi.