Facebook

Sözlük

pure

adjective

Türkçe'si saf,katkısız
Tür adjective
Örnek Cümle
The situation carries considerable dangers not only for pure science but applied science as well.
Bu durum yalnızca kurumsal bilim için değil, uygulamalı bilim için de önemli tehlikeler taşımaktadır.