Facebook

Sözlük

purpose

noun

Türkçe'si amaç
Tür noun
Örnek Cümle
The advantages to acknowledging and expressing feelings can motivate, guide, and give purpose and direction in life.
Hisleri tanımanın ve ifade etmenin avantajları yaşam içerisindegüdüleyebilir, rehberlik edebilir ve amaç ve yön verebilir.

Alternatif öneriler:

for the purpose ofon purpose