Facebook

Sözlük

purpose

noun

Türkçe'si amaç
Tür noun
Örnek Cümle
The purpose of assembling a team is to accomplish bigger goals.
Bir takım toplamanın amacı, daha büyük hedefler başarmaktır.

Alternatif öneriler:

for the purpose ofon purpose