Facebook

Sözlük

purpose

noun

Türkçe'si amaç
Tür noun
Örnek Cümle
The main purpose of conducting a drug testing program is to ensure that the drug addiction is completely eliminated among the people.
Uyuşturucu testi program yürütmenin temel amaç insanlar arasında ilaç bağımlılığın tamamen ortadan kaldırmayı sağlamaktır.

Alternatif öneriler:

for the purpose ofon purpose