Facebook

Sözlük

purpose

noun

Türkçe'si amaç
Tür noun
Örnek Cümle
New managing director appointed by board of directors was sent here with the purpose of carrying out building project.
Yönetim kurulu tarafından atanan yeni genel müdür, inşaat projesini yürütmek amacıyla buraya gönderildi.

Alternatif öneriler:

for the purpose ofon purpose