Facebook

Sözlük

put down

phrasal verb

Türkçe'si yere koymak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The army put down the rebellion and declared martial law.
Ordu isyanı bastırdı ve sıkıyönetim ilan etti.