Facebook

Sözlük

put down

phrasal verb

Türkçe'si yere koymak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
A committee has been inquiring into the cause of the recent outbreak of illness, and in its report: the epidemic is put down to contaminated meat.
Bir komisyon hastalığın en son çıkış nedenini araştırmış ve raporunda salgının nedeni olarak bozuk et (ler) gösterilmiştir.