Facebook

Sözlük

put forward

phrasal verb

Türkçe'si ileri sürmek,iddia etmek, önermek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
So far, various theories have been put forward to explain the origin of Saturn’s rings.
Satürn’ün halkalarının kökenini açıklamak için bugüne kadar çeşitli kuramlar öne sürülmüştür.