Facebook

Sözlük

put forward

phrasal verb

Türkçe'si ileri sürmek,iddia etmek, önermek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The plans for economic reform put forward by Germany's chancellor, Gerhard Schroder, were unanimously endorsed at the Social Democratic Party's congress.
Almanya ' nın başbakanı Gerhard Schroder tarafından ortaya konan ekonomik reform planları , Sosyal Demokrat Parti'nin kongresinde oy birliği ile onaylandı.