Facebook

Sözlük

put into

phrasal verb

Türkçe'si para yatırmak, -e sokmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
The Nobel Foundation was established at the beginning of the century to put into effect the wishes expressed by Alfred Nobel in his will.
Nobel Vakfı, Alfred Nobel tarafından vasiyetnamesinde ifade edilen dilekleri hayata geçirmek için yüzyılın başında kuruldu.