Facebook

Sözlük

put off

phrasal verb

Türkçe'si ertelemek; tiksindirmek, caydırmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
She put off replying the letter till she had fully studied the matter and determined the policy to be pursued.
Konuyu iyice anlayıp izlenecek politikayı saptayıncaya kadar mektuba cevap vermeyi erteledi.