Facebook

Sözlük

put off

phrasal verb

Türkçe'siertelemek; tiksindirmek, caydırmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
The meeting could be put off till the director comes.
Toplantı müdür gelinceye kadar ertelenebilirdi.

Alternatif öneriler:

put onput output out ofput over