Facebook

Sözlük

put

verb

Türkçe'sikoymak
Türverb
Örnek Cümle
So far, various theories have been put forward to explain the origin of Saturn’s rings.
Satürn’ün halkalarının kökenini açıklamak için bugüne kadar çeşitli kuramlar öne sürülmüştür.