Facebook

Sözlük

put

verb

Türkçe'si koymak
Tür verb
Örnek Cümle
The army put down the rebellion and declared martial law.
Ordu isyanı bastırdı ve sıkıyönetim ilan etti.