Facebook

Sözlük

puzzled

adjective

Türkçe'si şaşırmış
Tür adjective
Örnek Cümle
It may also help to explain Mona Lisa's enigmatic smile, which has puzzled art lovers for centuries.
Söz gelimi sanatçı bir kabataslakla mı başladı? Ayrıntılı bir resim çizip onu mu boyadı?Resmi boyarken duraksamalar oldu mu?Bu tür bilgi bize işbaşındaki yaratıcı kişiyi gösterecektir.