Facebook

Sözlük

qualified

adjective

Türkçe'si kalifiye,nitelikli,vasıflı
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the biggest challenges facing organizations is finding qualified labour.
Kuruluşların karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi, nitelikli iş bulmaktır.