Facebook

Sözlük

qualified

adjective

Türkçe'sikalifiye,nitelikli,vasıflı
Türadjective
Örnek Cümle
The German government and the opposition are expected to agree on a new law to make iteasier for qualified foreigners to settle in Germany.
Alman hükümeti ile muhalefetin, nitelikli yabancıların Almanya'ya yerleşmelerini kolaylaştırmak için yeni bir yasa üzerinde anlaşmaya varmaları bekleniyor.