Facebook

Sözlük

quality

noun

Türkçe'sikalite, nitelik; özellik
Türnoun
Örnek Cümle
The quality of the goods is very important in commerce.
Ticarette malların nitelikleri çok önemlidir.