Facebook

Sözlük

quality

noun

Türkçe'si kalite, nitelik; özellik
Tür noun
Örnek Cümle
Regular physical activity has the ability to reduce the risk of several major chronic diseases, as well as promote quality of life and a sense of well being.
Düzenli fiziksel hareket hem birçok önemli kronik hastalık riskini azaltmada hem de yaşam kalitesini ve mutluluğu arttırmada beceriye sahiptir.

Alternatif öneriler:

good-qualityhigh-quality