Facebook

Sözlük

quality

noun

Türkçe'sikalite, nitelik; özellik
Türnoun
Örnek Cümle
What is important is for human beings to learn from the past, cultivate the beneficial teachings of the old tradition, while providing innovations to improve the quality of life.
Geçmişten öğrenmek için insanlarönemli olay yaşam kalitesini iyileştirmek için yenilikler sağlarken eski geleneklerin yararlı öğretilerini geliştirmektir.