Facebook

Sözlük

quality

noun

Türkçe'si kalite, nitelik; özellik
Tür noun
Örnek Cümle
Resilience is a personal quality that comes with confidence, experience and achievements.
Direnç, güvenle, deneyimle ve başarılarla gelen kişisel bir niteliktir.

Alternatif öneriler:

good-qualityhigh-quality