Facebook

Sözlük

quality

noun

Türkçe'si kalite, nitelik; özellik
Tür noun
Örnek Cümle
One of the biggest issues that parents face is trying to decide where to send their children for a quality education.
Ailelerin yüz yüze geldiği en büyük sorunlardan biri çocuklarını kaliteli bir eğitim için nereye göndereceklerine karar vermeye çalışmalarıdır.

Alternatif öneriler:

good-qualityhigh-quality