Facebook

Sözlük

question

verb

Türkçe'si sorgulamak,şüphe etmek
Tür verb
Örnek Cümle
There is still a question whether the amounts of fossilfuel really can rise the global temperature to a threatening level.
Fosil yakıt miktarları küresel sıcaklık gerçekten tehdit edici bir seviyeye yükseltip yükseltemeyeceğine dair hala bir soru var.

noun

Türkçe'si soru,sorun
Tür noun
Örnek Cümle
Her reply to my direct question was so ambiguous that I didn’t know how to interpret it.
Benim dolambaçsız soruma verdiği yanıt o kadar belirsizdi ki nasıl yorumlayacağımı bilemedim.