Facebook

Sözlük

question

verb

Türkçe'si sorgulamak,şüphe etmek
Tür verb
Örnek Cümle
It is also a great question whether the remaining fossil energy sources are great enough to give a huge impact upon the global environment.
Kalan fosil enerji kaynaklarının, küresel çevre üzerinde büyük bir etki sağlayacak kadar kadar fazla olup olmadığı ayrıca büyük bir belirsizliktir.

noun

Türkçe'si soru,sorun
Tür noun
Örnek Cümle
Since the signing of the Maastricht Treaty, Britain has constantly been in conflict with her partners in the European Union over the question of monetary union.
Maastricht Antlaşması’nın imzalanmasından beri İngiltere, Avrupa Birliği’nde ki ortaklarıyla para birliği konusunda sürekli bir çatışma içinde olmuştur.