Facebook

Sözlük

quickly

adverb

Türkçe'sihızlıca,çabuk çabuk
Türadverb
Örnek Cümle
Technology is changing so quickly that in many cases it's hard to make your business and personal plans.
Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki birçok durumda iş ve kişisel planlar yapman zordur.

Alternatif öneriler:

quickquickenquicksand