Facebook

Sözlük

radical

adjective

Türkçe'siköklü
Türadjective
Örnek Cümle
As in other forms of art, so in music, many radical changes have taken place in this century.
Sanatın diğer dallarında olduğu gibi, müzikte de bu yüz yılda pek çok köklü değişiklik olmuştur.

noun

Türkçe'siradikal kimse
Türnoun
Örnek Cümle
The recently-appointed head of the department has got to gain the confidence of the faculty before he can introduce any radical changes.
Yeni atanan bölüm başkanı, köklü değişiklikler başlatmadan önce öğretim üyelerinin güvenini kazanmak zorundadır.

Alternatif öneriler:

radicalismradicallysporadically