Facebook

Sözlük

radical

adjective

Türkçe'si köklü
Tür adjective
Örnek Cümle
Nobody expected the new president, who had been elected by a vast majority of shareholders, to make such radical changes in the structure of the company.
Hiç kimse hissedarların büyük bir çoğunluğu tarafından seçilmiş olan yeni başkanın şirket yapısında bu denli köklü değişiklikler yapacağını beklemiyordu.

noun

Türkçe'si radikal kimse
Tür noun
Örnek Cümle
As in other forms of art, so in music, many radical changes have taken place in this century.
Sanatın diğer dallarında olduğu gibi, müzikte de bu yüz yılda pek çok köklü değişiklik olmuştur.