Facebook

Sözlük

radical

adjective

Türkçe'si köklü
Tür adjective
Örnek Cümle
On taking office last week, he made it clear that he would introduce a number of radical changes in the management.
Geçen hafta göreve başladığında, yönetime bir dizi köklü değişiklik getireceğini açıkça belirtti.

noun

Türkçe'si radikal kimse
Tür noun
Örnek Cümle
Nobody expected the new president, who had been elected by a vast majority of shareholders, to make such radical changes in the structure of the company.
Hiç kimse hissedarların büyük bir çoğunluğu tarafından seçilmiş olan yeni başkanın şirket yapısında bu denli köklü değişiklikler yapacağını beklemiyordu.