Facebook

Sözlük

radical

adjective

Türkçe'si köklü
Tür adjective
Örnek Cümle
In the 1980s Margaret Thatcher attracted greatinterest, not only because she was the first womanPrime Minister of a Western state, but alsobecause of the radical policies she put into effect.
Margaret Thatcher, 1980’lerde, sadece Batılı bir devletin ilk kadın başbakanı olduğu için değil, aynı zamanda, uyguladığı radikal politikalar nedeniyle büyük ilgi çekmiştir.

noun

Türkçe'si radikal kimse
Tür noun
Örnek Cümle
As in other forms of art, so in music, many radical changes have taken place in this century.
Sanatın diğer dallarında olduğu gibi, müzikte de bu yüz yılda pek çok köklü değişiklik olmuştur.