Facebook

Sözlük

radical

adjective

Türkçe'si köklü
Tür adjective
Örnek Cümle
As in other forms of art, so in music, many radical changes have taken place in this century.
Sanatın diğer dallarında olduğu gibi, müzikte de bu yüz yılda pek çok köklü değişiklik olmuştur.

noun

Türkçe'si radikal kimse
Tür noun
Örnek Cümle
With day-to-day changing trends and technology, the current business companies have observed a radical change in terms of its overall growth and development.
Günden güne değişen moda ve teknolojiyle, mevcut şirketler tam kendi büyüme ve gelişmeleri açısından köklü bir değişim gözlemlemişlerdir.