Facebook

Sözlük

radical

adjective

Türkçe'si köklü
Tür adjective
Örnek Cümle
In the 1980s Margaret Thatcher attracted greatinterest, not only because she was the first womanPrime Minister of a Western state, but alsobecause of the radical policies she put into effect.
Margaret Thatcher, 1980’lerde, sadece Batılı bir devletin ilk kadın başbakanı olduğu için değil, aynı zamanda, uyguladığı radikal politikalar nedeniyle büyük ilgi çekmiştir.

noun

Türkçe'si radikal kimse
Tür noun
Örnek Cümle
On taking office last week, he made it clear that he would introduce a number of radical changes in the management.
Geçen hafta göreve başladığında, yönetime bir dizi köklü değişiklik getireceğini açıkça belirtti.