Facebook

Sözlük

radio

verb

Türkçe'si telsizle haberleşmek
Tür verb
Örnek Cümle
In his radio talk, Bill Clinton said that the education provided in some American schools did not nourish the best values of society.
Bill Clinton, radyo konuşmasında bazı Amerikan okullarında verilen eğitimin toplumun en iyi değerlerini beslemediğini söyledi.

noun

Türkçe'si radyo
Tür noun
Örnek Cümle
In his radio talk, Bill Clinton said that the education provided in some American schools did not nourish the best values of society.
Bill Clinton, radyo konuşmasında bazı Amerikan okullarında verilen eğitimin toplumun en iyi değerlerini beslemediğini söyledi.