Facebook

Sözlük

rain

verb

Türkçe'si(yağmur) yağmak
Türverb
Örnek Cümle
Dense rain forests and huge swamps make the Interior parts of New Guinea almost inaccessible.
Gür yağmur ormanları ve geniş batak-lıklar, Yeni Gine'nin iç kısımlarını neredeyse erişilmez yapmaktadır.

noun

Türkçe'siyağmur
Türnoun
Örnek Cümle
The tropical timber trade has been a major focus of international concern because of the role it plays in rain forest destruction.
Tropikal kereste ticareti, yağmur ormanlarının tahribinde oynadığı rol nedeniyle, uluslararası kaygının önemli bir adağı olmuştur.