Facebook

Sözlük

raise

verb

Türkçe'siyükseltmek; büyütmek (çocuk)
Türverb
Örnek Cümle
The basis for any long-term solution to poverty rests in a community's ability to help those living in poverty raise their own incomes.
Yoksulluk için uzun vadede temel çözüm, toplumun yoksulluk içinde yaşayan insanların kendi gelirlerini arttırmalarına yardım etme becerisine dayanmaktadır.

noun

Türkçe'simaaş artışı
Türnoun
Örnek Cümle
One of the major aims of economic development is to raise the living standards of all the people in the country.
Ekonomik gelişmenin başlıca amaçlarından biri, ülkedeki bütün insanların hayat standardını yükseltmektir.