Facebook

Sözlük

raise

verb

Türkçe'si yükseltmek; büyütmek (çocuk)
Tür verb
Örnek Cümle
One of the major aims of economic development is to raise the living standards of all the people in the country.
Ekonomik gelişmenin başlıca amaçlarından biri, ülkedeki bütün insanların hayat standardını yükseltmektir.

noun

Türkçe'si maaş artışı
Tür noun
Örnek Cümle
The objective of taxation is to raise revenue The introduction of new tax measures means an increase in government income, to finance normal expansion of govermental activity.
Vergilendirmenin amacı gelirleri arttırmaktır.