Facebook

Sözlük

raise

verb

Türkçe'si yükseltmek; büyütmek (çocuk)
Tür verb
Örnek Cümle
One of the major aims of economic development is to raise the living standards of all the people in the country.
Ekonomik gelişmenin başlıca amaçlarından biri, ülkedeki bütün insanların hayat standardını yükseltmektir.

noun

Türkçe'si maaş artışı
Tür noun
Örnek Cümle
Caffeine may raise your blood pressure and increase your heart rate.
Kafein, tansiyonunu yükseltebilir ve kalp atışını arttırabilir.