Facebook

Sözlük

range

verb

Türkçe'si... arasında değişmek, sıralanmak
Türverb
Örnek Cümle
At the 1994 Brussels NATO summit a'partnership for peace' programme was formally launched, enabling the old Warsaw Pact members and former Soviet republics to take part in a wide range of military cooperation with NATO.
1994 Brüksel NATO zirvesinde, eski Varşova Paktı üyelerine ve önceki Sovyet cumhuriyetlerine NATO ile geniş kapsamlı bir askeri işbirliği yapma olanağı sağlayan 'barış için ortaklık' programı resmen yürürlüğe kondu.

noun

Türkçe'siçeşitlilik, dağılım; menzil
Türnoun
Örnek Cümle
Obesity is a serious medical situation associated with a wide range of life threatening conditions.
Obezite şartları tehdit eden yaşamın çeşitliliği ile ilgili ciddi bir tıbbi durumdur.