Facebook

Sözlük

ranking

adjective

Türkçe'si en yüksek rütbeli
Tür adjective
Örnek Cümle
Professional athletes are among the most highly paid people in the world, ranking alongside movie and television celebrities in annual income.
Yıllık gelir bakımından sinema ve televizyon yıldızlarının yanında yer alan profesyonel sporcular, dünyanın en yüksek ücret alan insanları arasındadır.