Facebook

Sözlük

rapid

adjective

Türkçe'si hızlı,çabuk
Tür adjective
Örnek Cümle
Oriented to the Western world, Turkey has undergone rapid industrialisation since the 1950s.
Batı dünyasına yönelmiş olan Türkiye, 1950’lerden bu yana hızlı bir sanayileşme yaşamaktadır.