Facebook

Sözlük

rapidly

adverb

Türkçe'si hızlıca
Tür adverb
Örnek Cümle
The education industry has been revolutionizing rapidly with the changing time.
Eğitim endüstrisi değişen zamanla hızlı bir şekilde değişmektedir.