Facebook

Sözlük

rapidly

adverb

Türkçe'si hızlıca
Tür adverb
Örnek Cümle
At the end of the seventeenth century, the Ottoman Empire was still vast and powerful, but was rapidly dropping behind the West in terms of economic and scientific progress.
On yedinci yüzyılın sonunda , Osmanlı İmparatorluğu hâlâ büyük ve güçlüydü, ancak ekonomik ve bilimsel ilerleme bakımından hızla Batı’nın gerisinde kalmaktaydı.