Facebook

Sözlük

rarely

adverb

Türkçe'sinadiren
Türadverb
Örnek Cümle
Earthquakes located in isolated areas far from human population rarely cause any deaths.
İnsan nüfusundan uzak tenha alanlarda yer alan depremler nadiren ölümlere sebep olur.

Alternatif öneriler:

infraredrarerareness