Facebook

Sözlük

rate

verb

Türkçe'si değer biçmek, derecelendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Today, scientists know that human beings learn at an astonishing rate during the first few months after birth.
Günümüzde bilim adamları doğumdan sonraki ilk birkaç ay boyunca insanoğlunun şaşırtıcı oranda öğrendiklerini biliyor.

noun

Türkçe'si oran, hız
Tür noun
Örnek Cümle
Citing recent statistics, The President stated that, over the last decade, the crime rate in some cities of America had risen rapidly.
Başkan, son istatistiklere atıfta bulunarak, Amerika'nın bazı kentlerinde suç oranının son on yıl içinde hızla artmış olduğunu ifade etti.