Facebook

Sözlük

rate

verb

Türkçe'si değer biçmek, derecelendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
By the end of this century the growth rate of the world population will have been curbed substantially.
Bu yüzyılın sonuna kadar dünya nüfusunun artış oranı önemli ölçüde kontrol altına alınmış olacak.

noun

Türkçe'si oran, hız
Tür noun
Örnek Cümle
Even though developed countries have a very low rate of population growth, it would be wrong to say that they will not be affected by the rapid increase of population in underdeveloped countries.
Gelişmiş ülkeler çok düşük nüfus artış hızına sahip olsalar bile, bunların az gelişmiş ülkelerdeki hızlı nüfus artışından etkilenmeyeceklerini söylemek çok yanlış olur.