Facebook

Sözlük

rate

verb

Türkçe'si değer biçmek, derecelendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
When the thyroid gland does not carry out its function, the basal metabolic rate is reduced by about 40%.
Tiroid bezi işlevini yerine getirmediği zaman, bazal metabolizma hızı yaklaşık % 40 düşer.

noun

Türkçe'si oran, hız
Tür noun
Örnek Cümle
The unemployment rate in Turkey, as in the rest of Europe, has a tendency to escalate owing to the global financial meltdown.
Türkiye'deki işsizlik oranının Avrupa'nın geri kalanında olduğu gibi küresel mali başarızlık yüzünden artma eğilimi vardır.