Facebook

Sözlük

rather than

prepositional phrase

Türkçe'si -den ziyade
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The election results have revealed a dissatisfaction with the party in general rather than with the leader himself.
Seçim sonuçları, liderin kendisinden çok genel olarak partiye karşı duyulan bir hoşnutsuzluğu ortaya çıkarmıştır.