Facebook

Sözlük

rather

adverb

Türkçe'si oldukça, biraz, az çok
Tür adverb
Örnek Cümle
The girl would rather drive a small car than a big one.
Kız, küçük bir arabadansa büyük bir araba kullanmayı yeğler.