Facebook

Sözlük

rather

adverb

Türkçe'si oldukça, biraz, az çok
Tür adverb
Örnek Cümle
Carbon monoxide is a rather stable gas in the atmosphere.
Karbon monoksit atmosferde oldukça durağan bir gazdır.