Facebook

Sözlük

rather

adverb

Türkçe'sioldukça, biraz, az çok
Türadverb
Örnek Cümle
I'd rather have a new car than a secondhand one.
Kullanılmış bir araba sahibi olmaktansa yeni bir arabayı yeğlerim.