Facebook

Sözlük

rating

noun

Türkçe'si değerlendirme,puanlama
Tür noun
Örnek Cümle
The credit rating company gives a score on how able you are to pay back a debt or a loan.
Kredi derecelendirme şirketi, bir borcu veya krediyi geri ödemede ne denli becerikli olduğunuza puan verir.