Facebook

Sözlük

raw

adjective

Türkçe'si çiğ,ham
Tür adjective
Örnek Cümle
Due to the shortage of some essential raw materials, the factory had to reduce its production by half.
Bazı temel ham maddelerdeki sıkıntı yüzünden fabrika üretimini yarıya indirmek zorunda kaldı.