Facebook

Sözlük

reach

verb

Türkçe'siulaşmak,erişmek
Türverb
Örnek Cümle
If this happens, less sunlight will reach the Earth and the temperature will fall.
Bu toz kirlenmesi güneş ışığını yeniden uzaya yansıtır.

noun

Türkçe'sierişim,ulaşım
Türnoun
Örnek Cümle
Leadership is the capability to identify imminent problems and solve them before they reach the huge proportions of a crisis.
Liderlik, olması muhtemel sorunlar büyük oranda krize ulaşmadan önce onları tanımlama ve çözme kabiliyetidir.