Facebook

Sözlük

reaction

noun

Türkçe'sitepki, tepkime
Türnoun
Örnek Cümle
When elements combine to form compounds, there is a chemical reaction.
Elementler bileşik oluşturmak için birleştiklerinde kimyasal bir tepkime olur.

Alternatif öneriler:

chain reactionreactionary