Facebook

Sözlük

reader

noun

Türkçe'siokuyucu
Türnoun
Örnek Cümle
Don Quixote, one of the greatest classics of European literature, is still appreciated by the present day reader due to its rich narrative style.
Avrupa edebiyatının en büyük klasiklerinden biri olan Don Kişot, zengin anlatım tarzı sayesinde günümüz okuyucusu tarafından hâlâ takdir edilmektedir

Alternatif öneriler:

dreadednewsreader