Facebook

Sözlük

reading

noun

Türkçe'si okuma
Tür noun
Örnek Cümle
This time tomorrow everyone will be reading of your success and all sorts of people will be ringing up to congratulate you.
Yarın bu vakitler herkes sizin başarınızı okuyor ve her tür insan sizi kutlamak için telefon ediyor olacak.