Facebook

Sözlük

reading

noun

Türkçe'siokuma
Türnoun
Örnek Cümle
Nida discusses the language learning process which consists of the listening, speaking, reading and writing skills.
Nida, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinden oluşan dil öğrenme sürecini tartışmaktadır.

Alternatif öneriler:

readilyreadiness