Facebook

Sözlük

real

adjective

Türkçe'sigerçek,hakiki
Türadjective
Örnek Cümle
This girl could have married any one of a dozen men because she was a real beauty, but she waited till her fiancé came out of jail.
O kız bir düzine insandan herhangi biriyle evlenebilirdi, çünkü gerçekten bir güzellik timsaliydi, fakat nişanlısı hapisten çıkıncaya kadar bekledi.