Facebook

Sözlük

realist

noun

Türkçe'sigerçekçi
Türnoun
Örnek Cümle
Charles Dickens was one of the writers who reflected the features of the realist movement in his novels most successfully.
Charles Dickens, romanlannda realist akımın özelliklerini en başarılı biçimde yansıtmış yazarlardan biriydi.