Facebook

Sözlük

realistic

adjective

Türkçe'sigerçekçi
Türadjective
Örnek Cümle
Did the film we saw on TV seem realistic to you?
Televizyonda izlediğimiz film sana gerçekçi göründü mü?