Facebook

Sözlük

reason

verb

Türkçe'si sonuca varmak,inandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
The third reason may be the most important.
Üçüncü neden en önemlisi olabilir.

noun

Türkçe'si sebep; mantık
Tür noun
Örnek Cümle
Prime reason for establishment of medical industry is increasing cost of medical care in developed countries.
Tıbbi sanayi kuruluşunun başlıca sebebi, gelişmiş ülkelerde tıbbi bakım maliyetini artırmaktır.