Facebook

Sözlük

reason

verb

Türkçe'si sonuca varmak,inandırmak
Tür verb
Örnek Cümle
Until recently researchers assumed there must be a single reason for smoking and therefore looked first for differences between those who smoked and those who did not.
Yakın zamanlara kadar araştırmacılar sigara içmek için tek bir nedenin olması gerektiğini varsayıyorlardı ve bundan dolayı önce sigara içenlerle içmeyenlerle arasındaki farklılıkları aradılar.

noun

Türkçe'si sebep; mantık
Tür noun
Örnek Cümle
Prime reason for establishment of medical industry is increasing cost of medical care in developed countries.
Tıbbi sanayi kuruluşunun başlıca sebebi, gelişmiş ülkelerde tıbbi bakım maliyetini artırmaktır.