Facebook

Sözlük

reason

verb

Türkçe'sisonuca varmak,inandırmak
Türverb
Örnek Cümle
Her illness is the reason for my coming.
Gelişimin nedeni onun hastalığıdır.

noun

Türkçe'sisebep; mantık
Türnoun
Örnek Cümle
The recent past has been the ultimate reason for increase in the anxiety and depression that humanity has been facing.
Yakın geçmiş insanlığın karşılaştığı kaygı ve depresyondaki artış için temel sebep olmuştur.