Facebook

Sözlük

rebellion

noun

Türkçe'siisyan,ayaklanma
Türnoun
Örnek Cümle
The army put down the rebellion and declared martial law.
Ordu isyanı bastırdı ve sıkıyönetim ilan etti.

Alternatif öneriler:

cerebellumrebellious