Facebook

Sözlük

rebellion

noun

Türkçe'si isyan,ayaklanma
Tür noun
Örnek Cümle
The army put down the rebellion and declared martial law.
Ordu isyanı bastırdı ve sıkıyönetim ilan etti.