Facebook

Sözlük

receive

verb

Türkçe'sialmak, teslim almak
Türverb
Örnek Cümle
In sunny days, plants receive far more energy through photosynthesis than they can use.
Bitkiler, kullanabilecekleri enerjiyi fotosentez yoluyla, güneşli günlerde daha fazla alabilirler.

Alternatif öneriler:

receiptreceiver